Om Alta Båtforening

03.02.2018, 10:50


Alta Båtforening ble stiftet 5. november 1974, og har fra den dag vokst fra 28 medlemmer til Nord-Norges nest største båtforening med ca 400 medlemmer.

 

Småbåthavna som rommer over 250 båter og er taksert over 15 millioner kroner, og mesteparten av disse verdiene er skapt av medlemmenes fantastiske dugnadsinnsats. Til gjengjeld gir Alta Båtforening best mulig service til sine medlemmer, dette med dieselfylling i havna, egen slipp og strøm til de som ønsker dette til båtene sine.

 

Som de fleste foreninger har også Alta Båtforening sine ildsjeler som har stått på både dag og natt, og bidratt både med humør og krefter. Vi har på våre websider forsøkt å samle sammen stoff vi tror er interessant for deg som båtinteressert; både fra Alta og utenfra.